Welkom op de website opensportclub.be!

Waarover wens je meer informatie?

Ben je op zoek naar meer informatie om participatiedrempels in je sportclub weg te werken? Een klik op de rechtse afbeelding brengt je naar de website laagdrempeligesportclub.be.

Ben je op zoek naar meer informatie om een OPEN sportclub te worden, waarin iedereen welkom is? Een klik op de linkse afbeelding brengt je naar de brochure "Een open sportclub" op de website van het Dynamo Project.